Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπος trofoupoli.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή/και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του ιστοτόπου. Επίσης, εξηγεί τις υποχρεώσεις του ιστοτόπου, καθώς και τα δικαιώματα των επισκεπτών σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου. Σημειώνεται πως ο ιστότοπος trofoupoli.gr περιέχει συνδέσεις οι οποίες παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, μέσω συνδέσμων (links) ή banners. Συνεπώς, με τη μεταφορά σας σε άλλον ιστότοπο εκτός του trofoupoli.gr, η παρούσα Πολιτική δεν θα ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική του ιστοτόπου στον οποίο μεταφέρεστε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική και για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στο info@trofoupoli.gr.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» όπως χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται στις πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το φύλο, η διεύθυνση IP κ.α., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα των προσώπων αυτών.

Τι είναι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η καταχώρηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η αναζήτηση, η χρήση, η διαβίβαση σε τρίτους, ο περιορισμός και η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ενός προσώπου.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε.

Προσωπικά δεδομέναΣκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Ηλεκτρονική διεύθυνση emailΑποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) σε εσάς. Η εγγραφή στη λίστα των newsletters γίνεται προαιρετικά από εσάς και μόνο, ενώ μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.
Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) του υπολογιστή σας μέσω του εξυπηρετητή (server)

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies
Βελτιστοποίηση και ασφάλεια χρήσης του ιστοτόπου (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική cookies).
Τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser)
Λειτουργικό σύστημα
Ροή πλοήγησης
Πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών
Παρακολούθηση της βέλτιστης απόδοσης του ιστοτόπου μέσω του Google Analytics, για την αξιολόγηση και τη λήψη στατιστικών δεδομένων.

Πότε κοινοποιούμε ή διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο ιστότοπος trofoupoli.gr διατηρεί το δικαίωμα κοινοποίησης και διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτές αναφέρονται παρακάτω:

 • Σε περίπτωση εισαγγελικής παρέμβασης ή αντίστοιχης νομοθετικής / κανονιστικής υποχρέωσης.
 • Σε περίπτωση δικού σας έγγραφου αιτήματος.

Ποιοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο ιστότοπος trofoupoli.gr συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα κοινοποιεί για κανέναν λόγο εκτός από τους προαναφερόμενους. Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι εταίροι του ιστοτόπου, οι οποίοι έχουν υπογράψει τα απαραίτητα συμφωνητικά επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Είναι ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχοντας λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφάλειας (SSL – Secure Socket Layer), προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο trofoupoli.gr και στον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από τον νόμο.

Αναλυτικά:

Αν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν καταχωρηθεί κατόπιν δικής σας ενέργειας (πχ αποστολή email, εγγραφή σε λίστα ενημερωτικών δελτίων, συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας, κλπ), τότε διατηρούμε τα δεδομένα σας έως ότου εσείς αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Αν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν καταχωρηθεί κατόπιν εκτέλεσης σύμβασης, θα τα διατηρήσουμε έως ότου διατηρείτε τη σύμβαση μαζί μας, τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική, ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Αν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν καταχωρηθεί βάσει έννομης υποχρέωσης, τότε ο χρόνος διατήρησής τους καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας;

Προσπαθούμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Οι διαχειριστές του ιστοτόπου trofoupoli.gr θα απαντήσουν το συντομότερο δυνατό και εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων σας. Εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος πλέον του ένα μήνα για να επεξεργαστούμε κάποιο αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Έχετε τη δυνατότητα:

 • Να ζητάτε και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που εμείς επεξεργαζόμαστε.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση / μεταβολή των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι λανθασμένα. / ελλιπή.
 • Να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό είναι δυνατό στις εξής περιπτώσεις:
  • Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων
  • Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας

Στην περίπτωση περιορισμού της επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.

 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν, ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους.
 • Να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, καθώς επίσης και στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
 • Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, προτού την ανακαλέσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα ανηλίκων;

Σε περίπτωση χρήσης από ανήλικο κάτω των 18 ετών προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε, απαιτούμε τη ρητή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα, πριν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου.

Σε περίπτωση επικοινωνίας ενός ανηλίκου κάτω των 18 ετών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κοινωνικών δικτύων, όπου δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε την ηλικία του, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε.

Επικοινωνία

Τεγέας 15, Αργυρούπολη, 164 52


2109956990


info@trofoupoli.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εγγραφή στο Newsletter

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου για περισσότερες λεπτομέρειες.