Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 40.000 ευρώ. Το καθεστώς της ενίσχυσης είναι το Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Κέντρο "Ανάπτυξη" - Άννα ΚοντοδήμουΚέντρο Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας - Φυσιοθεραπείας για το Παιδί 

Διεύθυνση: Σμύρνης 59 & Δεκελείας 128
Δήμος: Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
Ταχυδρομικός Κώδικας: 14341
Τηλέφωνο: 2102582181
Javascript is required to view this map.

Warning: Unknown column 'title' in 'field list' query: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('', 'node/89', '', '162.158.79.75', 0, '0sg487bqle3k1l1rliqoun9530', 16, 1642511713) in /var/www/vhosts/trofoupoli.gr/httpdocs/includes/database.mysql.inc on line 135