Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 40.000 ευρώ. Το καθεστώς της ενίσχυσης είναι το Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Είσοδος από την οδό Τεγέας.
Εκπαιδευτικός παιδότοπος "Τροφούπολη"
Τεγέας 15, Αργυρούπολη, 164 52
Τηλ.: 2109956990
(ώρες τηλεφωνικού κέντρου: 09:00-14:00)
Αν δεν μας βρίσκετε στο σταθερό μας τηλέφωνο,
παρακαλώ στείλτε μας ένα email
και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
το συντομότερο.
Ευχαριστούμε!
Email: [email protected] ή [email protected]

Warning: Unknown column 'title' in 'field list' query: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('', 'contact', '', '172.70.134.194', 0, '5itlh8996k37gouagh7a4dbko3', 16, 1637979024) in /var/www/vhosts/trofoupoli.gr/httpdocs/includes/database.mysql.inc on line 135